Oddelenie pre výskum svalových buniek
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky
Slovenská akadémia vied
Bratislava, Slovensko

Úvod

Aktuality
   Európska noc výskumníkov
   Informačný deň
   Cena SAV 2014

Laboratórium elektrofyziológie
  Členovia
     I. Zahradnik
     J. Pavelkova
     M. Hotka
    G. Gajdosikova (e-mail only)
  Projekty
  Publikácie
Laboratórium molekulárnej biofyziky
  Členovia
     A. Zahradnikova
     K. Mackova
  Projekty
  Publikácie
Laboratórium bunkovej morfológie
  Členovia
     M. Novotova
     A. Zahradnikova, jr.
     Z. Nichtova
    L. Novota (e-mail only)
  Projekty
  Publikácie
SASPRO riešiteľ

Projekty
   VEGA 2/0095/15
   VEGA 2/0110/15
   VEGA 2/0147/14
   VEGA 2/0148/14
   SASPRO 0063/01/02
   PUT771
   FWF P28179-B30
   ---------------------------
   LSHM-CT-2005-018833
   LSHM-CT-2005-018802
   HHMI-55000343
   HHMI-75195547801
   NIH TW005543/2
   NIH TW005543/1
   APVV-0721-10
   APVV-0628-10
   APVV-SK-FR-0021-11
   APVV-LPP-0441-09
   APVV SK-CZ-0172-09
   APVT-51-031104
   VEGA 2/0116/12
   VEGA 2/0203/11
   VEGA 2/0197/11
   VEGA 2/0190/10
   FaF UK-17-2014
   FaF UK-29-2013

Publikácie
   Najnovšie publikácie
   Profilové publikácie

Techniky
   Predmet výskumu
   Konfokálna mikroskopia
   Patch Clamp
   Elektrónová mikroskopia
   Dvojvrstvy
   Počítačové modelovanie

Absolventi

Povedali o nás...
   ... vo vedeckých časopisoch
   ... v médiách

Prehľad VV aktivít (v angličtine)
CKoncepcia VV aktivít (v angličtine)
PIC

Túto stránku spravuje webmaster